សូមណែនាំដោយមោទនភាពនូវឥណទានយានយន្តរបស់យើង

CCU Vehicle loan គឺជាប្រភេទឥណទានដែលអនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលទិញយានយន្តដោយខ្ចីមូលនិធិពីធនាគារ ឬស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ។ វាផ្តល់នូវមធ្យោបាយងាយស្រួល និងតម្លៃសមរម្យក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់យានជំនិះដោយចែកចាយការចំណាយក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់មួយជាមួយនឹងការសងប្រចាំខែថេរ។

Apply Now

លក្ខណៈពិសេសនៃឥណទានយានយន្ត

  • អត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង៖ យើងផ្តល់ជូននូវអត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង ដែលជួយអ្នកសន្សំប្រាក់ពីការបង់ប្រចាំខែក្នុងរយៈពេលវែងបាន។
  • លក្ខខណ្ឌឥណទានដែលអាចបត់បែនបាន៖ យើងផ្តល់លក្ខខណ្ឌកម្ចីដែលអាចបត់បែនបាន ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកជ្រើសរើសរយៈពេលសងត្រលប់ដែលសាកសមនឹងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងចំណូលចិត្តរបស់អ្នក។
  • ការកំណត់ទំហំឥណទាន៖ ឥណទានយានយន្តរបស់យើងផ្តល់នូវភាពបត់បែន ក្នុងការកំណត់ទំហំកម្ចីតាមបំណង ដោយផ្អែកលើតម្លៃនៃយានយន្តដែលអ្នកចង់ទិញ និងទំហំដែលបានបង់។
  • ការអនុម័តរហ័ស៖ ដំណើរការអនុម័តរបស់យើង អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទទួលបាននូវផ្ទះក្នុងក្តីស្រមៃរបស់អ្នកដោយមិនមានការពន្យារពេលដែលមិនចាំបាច់។
  • ការណែនាំ និងការគាំទ្រពីអ្នកជំនាញ៖ ភ្នាក់ងារដែលមានបទពិសោធន៍របស់យើង អាចផ្តល់ការណែនាំ និងការគាំទ្រក្នុងដំណើរការស្នើសុំឥណទានគេហដ្ឋាន ដោយធានាថាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយការយល់ដឹង។
Loan Calculator

Calculate Your Loan
* Numbers and decimal points only.

(*) The result provided here is for reference purposes only. For accurate information, please contact our Bank directly.

ហេតុអ្វីជ្រើសយកឥណទានយានយន្ត CCU?

សេវាកម្មអតិថិជនដ៏ល្អឥតខ្ចោះ

ក្រុមសេវាកម្មអតិថិជនដែលខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងបានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការផ្តល់នូវការគាំទ្រ ដោយធានាបាននូវបទពិសោធន៍ដ៏រលូន និងជាទីពេញចិត្ត។

ដំណើរការអនុម័ត្ររហ័ស

ដំណើរការដាក់ពាក្យស្នើសុំដ៏ងាយស្រួលរបស់យើងធានានូវការយល់ព្រម និងការបញ្ចេញថវិកាយ៉ាងរហ័ស ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទទួលបានយានយន្តក្នុងក្តីស្រមៃរបស់អ្នកដោយមិនមានការរងចាំយូរ។

អត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង

យើងផ្តល់ជូននូវអត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែងលើឥណទានយានយន្តរបស់យើង ដែលជួយអ្នកសន្សំប្រាក់ក្នុងរយៈពេលកម្ចី។

សេវាកម្ម និងផលិតផលផ្ទាល់ខ្លួន

ធនាគាររបស់យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មផ្ទាល់ខ្លួន និងផលិតផលតាមតម្រូវការជាក់លាក់របស់ អតិថិជន។

ដំណោះស្រាយឥណទានតាមតម្រូវការ

យើងយល់ថាអ្នកទិញយានយន្តគ្រប់រូបមានតម្រូវការតែមួយគត់ ដែលជាមូលហេតុដែលយើងផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយប្រាក់កម្ចីតាមតម្រូវការដែលតម្រូវតាមតម្រូវការជាក់លាក់របស់អ្នក។

លក្ខខណ្ឌកម្ចីដែលអាចបត់បែនបាន

ប្រាក់កម្ចីយានយន្តរបស់យើងផ្តល់នូវជម្រើសនៃការសងប្រាក់ផ្សេងៗ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកជ្រើសរើសផែនការដែលស្របតាមគោលដៅ និងសមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.